Skip to content

MCPHS AKADEMİK KÖPRÜ PROGRAMI


Kimler katılabilir?

MCPHS Köprü programına TOEFL’dan 69-78 (veya eşdeğer) puan alan öğrenciler katılabilir. Bu öğrenciler lisans programlarımıza akademik olarak kabul edilebilirler, ancak İngilizce becerileri üniversite seviyesindeki sınıflarda rahat olmalarına yetecek kadar iyi değil.

NEDİR?

Akademik Köprü Programı öğrencilere sınıf arkadaşlarıyla kurslar almalarına ve kredi kazanmalarına yardım eden üniversite programına tam zamanlı yapılandırılmış bir geçiş sağlar. Programdaki öğrenciler eğitimlerine hemen başlarlar ve aynı zamanda İngilizce becerilerini bilim ve sağlıkla ilişkili materyallere odaklanarak geliştirirler.

NASIL ÇALIŞIR?

Akademik Köprü Programında, öğrenciler lisans veya master programlarına şartlı kabul alırlar. Akademik Köprü Programı müfredatı öğrencinin bilim ve sağlıkla ilgili derslerdeki yeteneğini geliştiren ve onu sağlık hizmetlerinde iletişime hazırlayan kendi branşından iki akademik ders, bir köprü dersi, ve iki Sağlık Hizmetleri için İngilizce dersi içerir.

Akademik Köprü Programındaki öğrenciler ilk dönemlerini tam zamanlı, tam kredili akademik dersler ve bir köprü dersi almak için kullanırlar. Köprü dersini veren eğitmenler öğrencilerinin akademik derslerindeki kitapları ve ders notlarını kullanan İngilizce dersini veren eğitmenlerdir. Bu yolla öğrenciler ders materyallerini eleştirel okuma, akademik yazı, not alma, test olma ve çalışma stratejileri gibi akademik beceriler geliştirirler. Bu Köprü Programı öğrencilere Amerikan sınıflarına daha kolay geçiş sağlamak ve akademik programlarında daha yüksek bir not ortalaması şansı vermek için tasarlanmıştır.

Öğrenciler aynı zamanda sağlık hizmetleri uğraşılarında güncel meseleleri ve trendleri vurgulayan materyallerden öğrenebilecekleri Sağlık Hizmetleri için İngilizce dersine katılırlar ve alanlarıyla ilgili konularla odaklanmaları sağlanmış olur. Öğrencilere sağlık hizmetleri alanında İngilizcelerini pratik edebilecekleri ve sözlü sunumlar yapabilecekleri fırsatlar sunulur.

Bu kurslara ek olarak, Akademik Köprü öğrencilerine Anadal’a Giriş semineri verilir. Bu hazırlık kursunda öğrenciler branşları, gelecekteki meslekleri ve kampüs kaynakları hakkında bilgi edinirler. Uygulamalı öğrenme olanakları öğrencilere çalışma alanlarındaki anlayışlarını geliştirmelerine ve iletişim ve araştırma becerilerini alanlarındaki diğer öğrencilerle pratik etmelerine fırsat sağlar.

AKADEMİK KÖPRÜ PROGRAMINDAKİ İNGİLİZCE DERSLERİ NASILDIR?

Programdaki öğrenciler aşağıdakileri bulacaklardır:

  • Yenilikçi sınıflar ve öğrenme metodları
  • İngilizce dil becerilerini geliştirme ve pratik etmek için geniş çaplı olanaklar
  • Mücadeleci eleştirel düşünme ve mantık egzersizleri
  • Sağlık bilimleri alanında kapsayıcı bir İngilizce dil deneyimi

PROGRAMIN EĞİTMENLERİ HANGİ NİTELİKLERE SAHİPTİR?

Tüm Köprü ve İngilizce dil eğitmenleri TESOL’da veya uygulamalı dilbilim alanında minimum master derecesine sahiptir ve değişik uluslardan öğrencilerle çalışma konusunda belirgin bir deneyime sahiptir, yani evlerinden uzaktaki öğrencilerinin ihtiyaçlarını anlarlar.

AKADEMİK KÖPRÜ PROGRAMINDA BAŞKA HANGİ HİZMETLER SAĞLANIR?

Akademik Köprü müfredatına ek olarak, öğrenciler MCHPS’deki tüm akademik ve öğrenci destek kaynaklarına ulaşabilirler. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

  • Akademik eğitmenlik ve akran danışmanlığı
  • İngilizce dili eğitmenliği ve destek çalışmaları
  • Öğrenci kulüplerine ve organizasyonlarına katılım
  • Yazı Merkezine erişim
  • Uluslararası bir akademik danışman

LİSANS PROGRAMLARINDAKİ SINIFLAR AKADEMİK KÖPRÜ PROGRAMIYLA NASIL BİRLEŞTİRİLİR?

Akademik Köprü Programında, MCPHS lisans programı dersleri öğrencinin ders programıyla birleştirilir. Bu sınıflar öğrencinin ileride takip etmeyi isteyeceği akademik programa bağlıdır.

ÖĞRENCİLER TAM ZAMANLI LİSANS PROGRAMLARINA NASIL GEÇERLER?

Öğrenciler tüm Köprü derslerinde başarılı olmalı, dil yeterlik sınavlarında yeterli başarıyı sağlamalı, ve akademik bir komite tarafından tam zamanlı akademik programlara girmesi onaylanmalıdır. Öğrencilerin çoğu tam zamanlı akademik çalışmalara Akademik Köprü Programında bir dönemden sonra geçerler, ancak ikinci bir dönem de gerekli olabilir.

AKADEMİK KÖPRÜ PROGRAMINDA DÖNEMLİK ÜCRET NE KADARDIR?

Akademik Köprü Programında her dönem için ücret, öğrencinin şartlı olarak kabul edildiği akademik programın ücretiyle aynıdır. MCPHS’nin Kampüs veya programlarına göre eğitim ücretinlerini görmek için, https://www.mcphs.edu/tuition adresini ziyaret edin.

İNGİLİZCE YETERLİK GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?

  Kampüs Testi* TOEFL iBT TOEFL ITP  IELTS iTEP
Tam Lisans Kaydı 270 79 550 6.5 4.0
Köprü 250 69 498 5.5 3.7

*MCPHS başvuran öğrencilere Boston Kampüsümüzde ücretsiz bir dil yeterlilik testi sunar. Lütfen daha fazla bilgi için uluslararası kabul ile iletişime geçin.

AKADEMİK KÖPRÜ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAR?

Programın, çoğu bölümlerinde Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında giriş tarihleri vardır. Ancak bazı programlar sadece bir giriş tarihine sahiptir. Daha fazla bilgi için international.admission@mcphs.edu adresine mail atın.