Skip to content

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI HỌC THUẬT CỦA MCPHS


Chương trình này dành cho ai?

Chương trình Cầu nối Học thuật tại MCPHS dành cho các sinh viên có điểm TOEFL là 69–78 (hoặc tương đương). Kết quả học tập của những sinh viên này đủ điều kiện được tiếp nhận vào các chương trình đại học của chúng tôi, nhưng trình độ tiếng Anh vẫn chưa đủ để họ có thể thấy thoải mái trong các lớp học ở cấp đại học.

CHƯƠNG TRÌNH NÀY LÀ GÌ?

Chương trình Cầu nối Học thuật mang đến cho sinh viên một chương trình chuyển tiếp toàn thời gian có cấu trúc sang chương trình giảng dạy của đại học bằng việc cho phép họ tham gia các khóa học cùng với bạn học đại học và đạt được các tín chỉ cho bằng đại học của họ. Sinh viên trong chương trình bắt đầu chương trình đại học ngay lập tức và đồng thời củng cố trình độ tiếng Anh thông qua việc tập trung nghiên cứu các tài liệu học tập liên quan đến khoa học và sức khỏe.

CHƯƠNG TRÌNH NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong Chương trình Cầu nối Học thuật, sinh viên được tiếp nhận có điều kiện vào chương trình giáo dục dưới đại học và sau đại học. Chương trình giảng dạy của Chương trình Cầu nối Học thuật bao gồm hai lớp học thuật từ ngành học chính của sinh viên, một lớp Cầu nối, và hai lớp Tiếng Anh về Chăm sóc Sức khỏe để giúp sinh viên nâng cao khả năng học tập thành công trong các khóa học liên quan đến khoa học và sức khỏe cũng như chuẩn bị cho khả năng giao tiếp trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Sinh viên trong Chương trình Cầu nối Học thuật sử dụng kỳ học đầu tiên để tham gia các khóa học thuật toàn thời gian, có đầy đủ tín chỉ và lớp học Cầu nối. Giảng viên dạy lớp học Cầu nối là giảng viên dạy tiếng Anh, sử dụng các bài giảng và sách giáo khoa từ các lớp học thuật của sinh viên. Theo cách này, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng học thuật như kỹ năng đọc có phản biện các tài liệu của khóa học, kỹ năng viết học thuật, ghi chú, làm bài kiểm tra và các chiến lược nghiên cứu. Lớp học Cầu nối này được thiết kế để mang đến cho sinh viên sự chuyển tiếp dễ dàng hơn sang lớp học của Mỹ và có cơ hội đạt được điểm GPA cao hơn trong chương trình học thuật.

Các sinh viên cũng tham gia các lớp học Tiếng Anh cho Chăm sóc Sức khỏe, ở đó họ học từ các tài liệu về các vấn đề và xu hướng hiện tại trong ngành chăm sóc sức khỏe và tham gia sâu vào các chủ đề có liên quan đến ngành học chính của họ. Họ cũng được phép có được có các cơ hội thực hành tiếng Anh trong bối cảnh của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trình bày bài thuyết trình trong môi trường chăm sóc sức khỏe.

Ngoài các khóa học này, sinh viên Cầu nối Học thuật cũng được mời tham gia buổi hội thảo Giới thiệu về ngành học chính. Trong khóa học nền tảng này, sinh viên tìm hiểu về ngành học chính của mình, nghề nghiệp trong tương lai và các tài nguyên trong khu đại học. Các sinh viên cũng có cơ hội học tập thực hành nhằm nâng cao sự hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu và giúp họ thực hành kỹ năng giao tiếp và nghiên cứu với các sinh viên khác trong ngành học chính của họ.

LỚP HỌC TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI HỌC THUẬT SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Sinh viên trong chương trình có thể kỳ vọng những điều sau:

  • Các lớp học và phương pháp học tập đổi mới
  • Nhiều cơ hội thực hành và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh
  • Thực hành tư duy logic và phản biện
  • Trải nghiệm ngôn ngữ tiếng Anh sâu rộng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

GIẢNG VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÓ NHỮNG TRÌNH ĐỘ GÌ?

Tất cả các giảng viên ngôn ngữ tiếng Anh và của chương trình Cầu nối tối thiểu có bằng thạc sĩ về TESOL hoặc ngôn ngữ học ứng dụng và có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhiều người có nhiều quốc tịch khác nhau, vì vậy họ hiểu nhu cầu của sinh viên đang sống xa nhà.

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI HỌC THUẬT CÒN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ GÌ KHÁC?

Ngoài chương trình giảng dạy Cầu nối Học thuật, sinh viên có thể tiếp cận tất cả các tài nguyên hỗ trợ sinh viên và học thuật tại MCPHS, bao gồm:

  • Kèm cặp học thuật và kèm cặp một một
  • Kèm cặp ngôn ngữ tiếng Anh và hội thảo hỗ trợ
  • Cho sinh viên tham gia các câu lạc bộ và tổ chức
  • Tiếp cận Trung tâm học viết
  • Một nhân viên tư vấn học thuật quốc tế

CÁC LỚP HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TÍCH HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI HỌC THUẬT NHƯ THẾ NÀO?

Trong Chương trình Cầu nối Học thuật, các khóa học của chương trình đại học của MCPHS được tích hợp vào lịch học của sinh viên. Các lớp học này phụ thuộc vào chương trình học thuật mà sinh viên dự định theo đuổi sau đó.

SINH VIÊN ĐI TIẾP VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TOÀN THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO?

Sinh viên phải hoàn thành tất cả các lớp học của chương trình Cầu nối, đạt đủ điểm trong các bài thi trình độ tiếng Anh, và được một ủy viên hội đồng học thuật chấp thuận cho tham gia các chương trình học thuật toàn thời gian. Hầu hết các sinh viên đều tiếp tục vào các chương trình nghiên cứu học thuật toàn thời gian sau một kỳ trong Chương trình Cầu nối Học thuật, nhưng cũng có thể cần kỳ thứ hai.

HỌC PHÍ MỖI KỲ CHO CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI HỌC THUẬT LÀ BAO NHIÊU?

Học phí mỗi kỳ trong Chương trình Cầu nối Học thuật cũng tương tự chương trình học thuật mà sinh viên được tiếp nhận có điều kiện. Để xem học phí của MCPHS theo khu đại học và chương trình, vui lòng truy cập https://www.mcphs.edu/tuition.

CÁC YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Kiểm tra tại khu đại học* TOEFL iBT TOEFL ITP IELTS  iTEP
Tuyển sinh dưới đại học toàn phần 270 79 550 6.5 4.0
Cầu nối 250 69 498 5.5 3.7

*MCPHS cung cấp dịch vụ kiểm tra trình độ ngôn ngữ miễn phí tại khu đại học Boston cho sinh viên đã đăng ký vào MCPHS. Vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh quốc tế để biết thêm thông tin.

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI HỌC THUẬT BẮT ĐẦU KHI NÀO?

Chương trình có ngày nhập học trong tháng Chín, tháng Một và tháng Năm cho hầu hết các chương trình. Tuy nhiên, một số chương trình chỉ cho phép một ngày nhập học. Gửi email cho international.admission@mcphs.edu để tìm hiểu thêm.